18.7.2011VYRIEŠIME za Vás dlhy, exekúcie, nedoplatky na nájomnom
19.7.2011Od 1.9. nás nájdete na novej adrese: Hlavná 31, pasáž VÚB
4.10.2012Volajte nonstop 0908 020 220, 0911 940 940
OD 1.9.2013 na novej adrese: Hlavná 31, pasáž VÚB Banky
OD 1.9.2013 na novej adrese: Hlavná 31, pasáž VÚB Banky 0908 020 220
0911 940 940
OD 1.9.2013 na novej adrese: Hlavná 31, pasáž VÚB Banky
OD 1.9.2013 na novej adrese: Hlavná 31, pasáž VÚB Banky 0908 020 220
0911 940 940
OD 1.9.2013 na novej adrese: Hlavná 31, pasáž VÚB Banky
OD 1.9.2013 na novej adrese: Hlavná 31, pasáž VÚB Banky 0908 020 220
0911 940 940
Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

O nás

Public & Business Services, s.r.o.

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, Vl.č. 21036/T

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=112022&SID=7&P=0

JUDr. Roman Lenorák I Tel.: 0911 940 940

Roman Lenorák získal právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Po ukončení vysokoškolského štúdia pracoval v advokátskej kancelárii JUDr. Júliusa Šefčíka v Trnave. Neskôr pracoval ako podnikový právnik správy majetku pre Rímskokatolícku cirkev Bratislavsko - Trnavskú arcidiecézu, kde sa venoval najmä majetko - právnej agende. Je zároveň držiteľom osvedčenia vydaného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky k výkonu činnosti mediátora v zmysle zák. 420/2004 Z.z. o mediácii / http://www.justice.sk/wfn.aspx?pg=l556&uc=adr/clmedd /. Takisto je členom Asociácie mediátorov Slovenska / http://www.amssk.sk/index.php?menu=6 /. V roku 2009 získal doktorát na súkromnej fakulte práva Janka Jesenského v Sládkovičove.

Roman Lenorák sa vo svojej praxi venuje predovšetkým realitnému právu, občianskemu a obchodnému právu so zameraním na právo obchodných spoločností. Špecializuje sa na vymáhanie najrozličnejších nárokov na náhradu škody alebo zmluvných plnení. Ako mediátor sa zaoberá vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode, otázkami výchovy, výživy a inými spormi súvisiacimi s rozvodom, ktoré možno riešiť mimosúdne.

Okrem spomínaných oblastí práva sa vo zvýšenej miere venuje správnemu právu, osobitne katastrálnemu konaniu.

Zaujímavosti:

kadidát na poslanca TTSK v roku 2009 za Európsku demokratickú stranu / www.eds-sk.sk /

Dňa 27.02.2010 bol Roman Lenorák na republikovom sneme politickej strany EDS konanom v Trnave zvolený do funkcie predsedu rozhodcovskej komisie EDS.

Štatutárny orgán:

Ing. Tomáš Letovanec - konateľ I Tel.: 0908 020 220

Tomáš Letovanec ukončil v roku 2003 inžinierske štúdium na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, odbor ekonomika podnikov v špecializácii podnikanie a právo s priznaným titulom Ing. Po skončení VŠ štúdia sa venuje podnikateľským aktivitám v rôznych odvetviach obchodu, služieb a poradenstva. Podieľal sa aj na príprave niekoľkých projektov v rámci fondov EÚ. V rokoch 2003 - 2005 prevádzkoval jednu z najväčších čerpacích staníc v Trnave, od roku 2006 prevádzkuje známy trnavský podnik Premiere Pub na Hlavnej ulici / www.premierepub.sk /. V roku 2009 získal oprávnenie ako osoba spôsobilá na výkon verejného obstarávania v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní so získaním príslušného certifikátu.

Partneri predaja / makléri /:

Richard Mezei - sales manager I Tel.: 0907 893 111 / 0911 164 174

Miroslav KUNA - sales manager I Tel.: 0907 632 358

Emília Kočnárová - sales manager I Tel.: 0907 743 004